NEKSELØ GALLERI

Kalundborg kommune

Engen set fra syd

Engen og Pandebjerg set fra syd

har udgivet en lille tur­folder, der er anbragt på informations­tavlen lige inden for havnen. Det er en god idé at tage én når man ankommer til Nekselø. I folderen er angivet to ruter: En brun rute, der går nord på, og en grøn rute, der går syd på.

Hvis man følger brun rute, og drejer til højre i T-krydset ved Damhuset, tager Nekselø sig ud som på billedet til venstre. Mod øst (højre) kan man se Vejrhøj (ikke med på billedet), Sjællands højeste punkt.

Bakken, der strækker sig ud i vandet hedder Pandebjerg, her har man fundet bopladser fra Ertebølle­kulturen.

Bag bakken, forbi Nordgården, ligger Sømosen, Nekseløs største sø, med en meget stor koloni af hættemåger.

Vestkysten set fra nord

Vestkysten set fra nord

 

 

 

 

Turen fortsætter ud til Nekseløs vest­side. Hvor terrænet falder brat ned til stranden fra næsten fyrre meter. Herfra kan man mod vest se Sejerø, Samsø og Røsnæs ved Kalundborg. I godt vejr kan man sågar skimte Helgenæs i Jylland.

Turen går nu mod syd på toppen af skrænten. øjre viser de karakteristiske skrænter set fra nord.

Man kan nu vælge at følge brun rute tilbage til havnen, eller fortsætte langs skrænten af grøn rute. Man vil lægge mærke til at vegetationen ændrer sig drastisk fra nord, hvor fårene har afgræsset skræn­terne, til syd hvor de er bevokset med tjørn og slåen (skrænterne altså, ikke fårene).

Vestkysten set fra syd

Vestkysten set fra syd

 

Det kan godt betale sig at vende sig om et par gange på turen. Udsigten den anden vej mod nord er heller ikke så ringe, billedet til venstre.

Sydspidsen

Sydspidsen

Sydspidsen af Nekselø er helt flad og er øens næststørste fuglekoloni. Billedet til højre viser sydspidsen set set fra et punkt lidt oppe af kysten. Fra Ørnekul, der skimtes til venstre i billedet, er der en rigtig god udsigt over sydenden. Men af hensyn til fuglene - bliv på stien! Fra Ørnekul skråner terrænet ned mod Guldbjerg. Imellem Ørnekul og Guldbjerg lå i stenalderen en boplads.

 

 

Øgårdens mose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæt ved Guldbjerg ligger en lille sø. Det er lige så nemt, at forestille sig Ertebølle­folket i arbejde, som at iscenesætte sin egen Morten Korch film i disse omgivelser.

 

Engen set fra Ørnebrinken

Engen og Pandebjerg set fra Ørnebrinken

På vejen tilbage fra Guldbjerg kommer man forbi den gamle Nexeløe bye, hvor Rostgaard­stenen og kirken er.

Hvis man vælger den korte vej uden om trolde­skoven, enten fordi man er træt, eller fordi man er allergisk overfor trolde, vil man gense Pandebjerg som på billedet til højre. Efter træerne kommer man til T-krydset ved Damhuset. Her skal man dreje til højre for at komme tilbage til havnen.

Stien ind til troldeskoven

Stien til Troldeskoven set havnen

 

Man kan også vælge turen gennem troldeskoven. Her ændrer øen helt karakter, fra det rå vindomsuste til det stille idylliske.

Vender man sig om inden man når havnen, kan man få et sidste blik på stien til Troldeskoven. Hvad mere kan man ønske sig.

Se i øvrigt månedernes billeder