NEKSELØNYHEDER

Bugten og havnen igen isfri.
Efter en mild december tog kong vinter revance. I slutningen af januar og begyndelsen af februar blev det pivende koldt og isen lagde sig hurtigt over bugten og i Havnsø og Nekselø havn.
Nu er der igen frit vand og lunere vinde. Gravænderne er kommet og en lærke slog sine spæde triller. Så mon ikke foråret er ved at være på vej.

Færge
Vi venter spændt på om ikke snart der kommer en beslutning om hvor vidt, vi skal have en jernfærge eller aluminiumsfærge. Om der skal tages nyere teknologi så som eldrift i brug eller en kombination el og olie.
Det er jo snart længe siden at staten bevilligede penge til en ny færge, men man vil åbenbart være helt sikker på at vælge den rigtige løsning.

Færgedriften
Man har fra politisk hold besluttet at pålægge færgens brugere et olietillæg, der skal betales udover den normale billetpris. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere i praksis.

Nyt havnehus
Tankerne og tegninger har også været luftet vedrørende en bygning på nordsiden af molen ved færgens vendeplads.
Turisterne vil nok blive glade for et sted at søge læ når elementerne en gang imellem viser sig fra den våde side.

Hjertestarter
Trygfonden har foræret os en hjertestarter og stort set alle mand har været af huse for at lære at bruge den. Alle bestod prøven. Skabet med Udstyret er foreløbigt anbragt ved siden af toilettet, men er tænkt placeret i det nye havnehus.

Vedrørende kirken
Her er vi i øjeblikket uden fast præst, da Ejvind Palm vores præst gennem mange år har valgt at gå på pension. Menighedsrådet skal her i foråret finde en ny præst og indtil denne er fundet vikarierer præster fra nabosognene.

Nekselø 2014:

Året hvor mosegrisene er nede i en lavkonjuktur og vi startede med en mild vinter.

Årlige vejdag på Nekselø

Traditionen tro afholdtes vores vejdag langfredag fra kl 9 - 14. Træer blev klippet langs vejene, vejene udbedrede, bøjen malet og stranden rundt om øen renset. Med børn og voksne var vi i år 45, der efter endt arbejde sluttede af med grillede pølser, øl og vand og en hyggelig sludder om stort og småt. En rigtig hyggelig tradition.

Færge fortsættelse

Så blev det en ny gammel færge. Kommunen valgte at købe den gamle Agersøfærge og renovere den. Samtidig har man brugt et betragteligt beløb på ombygning af færgelejerne i Havnsø og på Nekselø. Nekselø havn har nu ændret karakter med bygning af en duc D'albe mod syd og udvidelse af del af molen mod vest. Der er gjort klar til etablering af det oprindeligt budgetterede turistly, som vi håber igen finder vej tilbage på budgettet i 2015.

Indvielse af færgen.

Efter flere forsøg er der nu inviteret til færgedåb på Nekselø havn lørdag d. 3. maj Kl. 12.45, hvor formand for teknik og miljø Svend Erik Autzen vil deltage.